Фактури

Изработваме кочани с данъчни фактури. Отпечатваме ги на химизирана хартия. Химизираната хартия е с изключително качествен копирен слой. Един кочан се състои от 25/3 (един оригинал и 2 копия). Химизираната хартия е в три цвята. Цветовете на химизираната хартия, която държим на склад са – бял, жълт, зелен. Фактурите са с перфорация и номерация и отговарят на закона за ДДС.

Изпратете вашето запитване