Плакати

Плакат е изображение в голям размер съпроводено с кратък текст и пригодено да бъде залепено на стена или колона. Плакатът […]

Дипляни

Диплянката е печатно изделие от нагъната неколкократно дълга лента хартия, съдържащо кратка, често рекламна, информация или снимки. Ние предлагаме най-удобните […]

Каталози

Каталога представя продуктовата гама на дадена фирма, като се отбелязват артикулни номера и най-общи или детайлни характеристики на включените в […]

Брошура

Брошурата представлява издание до 48 страници. Може да бъде лепена или шита. Обикновено са пълноцветни, но може и да са […]

Листовки

Рекламните листовки (флаерите) са най-масовият печатен рекламен материал.Тяхното предимството се състои в това, че поради ниската си цена се отпечатват […]

Папки

Предлагаме различни видове папки. Основната разлика при тях е във вида и големината на джоба. При малки бройки най-подходящи ценово […]