Плакати

Плакат е изображение в голям размер съпроводено с кратък текст и пригодено да бъде залепено на стена или колона. Плакатът обикновено съдържа графично изображение и текст. Неговата цел е агитационна, рекламна, информационна или образователна. Размерът е 60×90 cm, но практически се срещат всякакви размери. За средни и големи тиражи можем да Ви предложим офсетов печат на плакати, а за ниски тиражи дигитален печат. Е Принт гарантира качественото им отпечатване.

Изпратете вашето запитване